7 Lokale besturen uit het Dijleland en VDAB pakken samen de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt aan

Herent, Haacht, Holsbeek, Tremelo, Boortmeerbeek, Keerbergen en Rotselaar versterken structureel de samenwerking met VDAB. In een samenwerkingsovereenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo nog meer mensen aan werk helpen.

Het Vlaamse regeerakkoord wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: “We hebben vanuit Vlaanderen de ambitie om tussen elk lokaal bestuur en VDAB een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Met zo’n overeenkomst willen we meer mensen aan de slag krijgen, maar ook groepen bereiken die VDAB minder goed kent. Het is positief dat deze 7 gemeenten zich hiervoor vandaag engageren. "Samenwerking op lokaal niveau is cruciaal om elk talent op maat te ondersteunen in zijn of haar traject naar werk.”

Door de versterkte samenwerking willen de partners breder kijken naar de arbeidsmarkt en veel meer mensen op beroepsactieve leeftijd bereiken dan enkel werkzoekenden. VDAB en de lokale besturen bundelen hun krachten en kunnen op deze manier vertrekken vanuit de lokale noden op de arbeidsmarkt.
Samen met lokale ondernemers, de sociale economie, opleidingspartners ligt de focus op het dichten van de kloof tussen het aantal mensen dat vandaag niet aan het werk zijn en de openstaande en moeilijk in te vullen vacatures. Drempels wegwerken naar werk staat centraal.

Drie centrale ambities

De gemeenten en steden uit de Interlokale Vereniging en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Door met de lokale besturen van de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten en steden verankeren”, zegt Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB.

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.

Meer inwoners aan het werk  

De partners willen met deze overeenkomst meer mensen aan het werk helpen. Ze doen dit onder meer door drempels weg te werken zoals kinderopvang, taal en mobiliteit. Daarnaast gaan ze ook de mensen toe om ze te informeren en te activeren. 

Een vraag?

Netwerkmanager Lokale besturen VDAB

Anne Moyaerts

Provinciaal communicatieverantwoordelijke VDAB

Sandra Van Loo