Werkzoekendenbericht - Provincie Vlaams-Brabant - januari 2024

Op 31 januari 2024 waren er 29.770 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Tegenover januari 2023 is dit een stijging met 9%. De overige WZW namen het sterkst toe met 34%. Ook de groep voormalig niet-beroepsactieve WZW1 steeg met 27%. De BIT-jongeren stegen minder sterk met 9%. Het aantal werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daalde licht met 3%.

De meerderheid van de werkzoekenden zonder werk (77%) maakt gebruik van de bemiddelende dienstverlening van VDAB online, telefonisch of in persoon. 16% was bezig met een opleiding of voortraject, en 7% was niet klaar voor werk en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaams-Brabant ten opzichte van de Vlaams-Brabantse beroepsbevolking, bedroeg 5,4%. Ter vergelijking, in januari 2023 bedroeg de werkzoekendengraad 5,0%.

Het aantal werkzoekenden zonder werk is toegenomen met 422 personen tussen december 2023 en januari 2024. Ongeveer 3646 werkzoekenden stroomden in. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 33% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. De uitstroom bedroeg 3154 personen. 72% van de uitstromers ging aan het werk.

Naast de werkzoekenden zonder werk, bereikt VDAB ook 9.198 werkende burgerklanten en 2.518 studenten en anderen. De studenten en anderen stegen met 56% ten opzichte van januari 2023. De stijging komt door de nieuwe groep van (verplicht) bij VDAB ingeschreven burgers zonder arbeidswens.

Het volledige werkzoekendenbericht kan je lezen op de Arbeidsmarktverkenner Vlaams-Brabant. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke Vlaams-Brabant

Valerie Meykens

Arbeidsmarktadviseur VDAB Vlaams-Brabant

Jemima Bidee