Werkzoekendenbericht - Provincie Vlaams-Brabant - oktober 2023

Op 31 oktober 2023 waren er 41.576 burgers bij VDAB ingeschreven met woonplaats in Vlaams-Brabant. De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk met woonplaats Vlaams-Brabant ten opzichte van de Vlaams-Brabantse beroepsbevolking, bedroeg 5,4%. Dit is 0,5 ppt hoger dan in oktober 2022 (4,9%).

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn gedaald met 1% ten opzichte van oktober 2022. Het aantal voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden is daarentegen fors toegenomen met 40%. Hierdoor is ook het totale aantal werkzoekenden zonder werk gestegen met 13,2%. Nog net iets meer dan de helft van de werkzoekenden zonder werk zijn werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag. De voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden staan voor 39%.

Naast de uitkeringsstatus kunnen we ook kijken naar de bemiddelingsstatus van de werkzoekenden zonder werk. In oktober was 77,2% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 15,7% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 7,0% van de werkzoekenden was niet klaar voor werk en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk gedaald met een 200-tal personen. De instroom in de maand oktober bedroeg 3.566 personen, terwijl de uitstroom 3.691 personen was. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 32,6% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. 75,2% van de uitstromers ging aan het werk.

Johan Viaene, provinciaal directeur: "Nog maar iets meer dan de helft van onze klanten zijn werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag. Doordat steeds meer voormalig niet-beroepsactieven zich inschrijven bij VDAB, neemt deze groep maand na maand toe. Samen met hun inschrijving komen heel wat uitdagingen, want de meerderheid van deze personen spreekt weinig of geen Nederlands. Door kort op de bal te spelen en een aanbod op maat te voorzien, willen we hun stap naar werk verkleinen.”

Het volledige werkzoekendenbericht kan je lezen op de Arbeidsmarktverkenner Vlaams-Brabant. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.

Een vraag?

Arbeidsmarktadviseur VDAB Vlaams-Brabant

Jemima Bidee

Provinciaal communicatieverantwoordelijke VDAB

Sandra Van Loo