Werkzoekendenbericht VDAB West-Vlaanderen - oktober 2023

Op 31 oktober 2023 waren er 45.831 West-Vlaamse burgers bij VDAB ingeschreven. 31.425 (68,6%) daarvan waren werkzoekend zonder werk. Daarnaast bereikte VDAB ook bijna 12.000 werkenden en meer dan 2.500 studenten en andere. Het aantal werkende klanten daalde licht (-0,6%) op jaarbasis, waar het aantal studenten en anderen steeg met 2,5%.
 

Binnen de groep van West-Vlaamse werkzoekenden zonder werk was 78,2% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 15,9% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 5,6% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening.

De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in West-Vlaanderen ten opzichte van de West-Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 5,6% in oktober 2023. Ter vergelijking, in oktober 2022 bedroeg deze 4,7%.

Ten opzichte van oktober 2022 is het aantal werkzoekenden zonder werk gestegen (+18,9%). Dit is voornamelijk het gevolg van de sterke toename van voormalig niet-beroepsactieven. Deze groep is inderdaad toegenomen met 58,9% ten opzichte van oktober 2022. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daalden met 1,1%. Dit betekent dat de werkzoekenden zonder werk slechts voor net iets meer dan de helft uit werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) bestaan (50,2%), 6,3% uit BIT-jongeren en voor 41,9% uit voormalig niet-beroepsactieven.

Het volledige werkzoekendenbericht kan je lezen op de Arbeidsmarktverkenner West-Vlaanderen. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.
 

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen

Johan Vandevyvere