Vlaanderen laat NEET-jongeren niet los

VDAB krijgt de opdracht om samen met gespecialiseerde partnerorganisaties de NEET-doelgroep meer dan ooit te bereiken en te begeleiden naar werk.

De leeftijdsgrens wordt daarbij ook opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Dit heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Jo Brouns goedgekeurd.

"Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook van die Vlamingen die dat even niet kunnen. Dit is een belangrijke stap vooruit omdat het om een bijzonder kwetsbare groep gaat. Dit zijn jongeren die door de mazen van het net dreigen te vallen. Net daarom moet VDAB de bevoegdheid krijgen om al deze jongeren te detecteren, te bereiken, en gepast te kunnen begeleiden in samenwerking met gespecialiseerde partners. Met deze beslissing kan VDAB ook datakoppelingen opzetten met bv. OCMW’s of onderwijs om zo deze jongeren beter te kunnen detecteren, te bereiken en te begeleiden naar werk" zegt minister Brouns.

In Vlaanderen zijn 7 op de 100 jongeren tussen de 15 en 29 jaar zogenaamde NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training). Volgens Steunpunt Werk is het behoren tot een NEET-groep een indicatie van kwetsbaarheid die op lange termijn gevolgen kan hebben. Jongeren die voor een langere periode noch werken noch een opleiding volgen, zijn ook in hun latere levensfases vaker werkloos of niet-beroepsactief. 

Niet elke NEET-jongere staat even dichtbij of veraf van de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de NEET-jongeren wil een job vinden en is er al dan niet actief naar op zoek. Bijna 1 op 3 van deze jongeren is werkloos en zoekt actief naar een job. 1 op 5 is niet-beroepsactief, maar heeft wel een arbeidswens. 

Uitbreiding doelgroep NEET-jongeren

De Vlaamse Regering besteedt bijzondere aandacht aan deze specifieke doelgroep. Met het besluit dat op voorstel van minister Brouns werd goedgekeurd, krijgt VDAB de opdracht om samen met gespecialiseerde partners deze doelgroep te bereiken en te activeren. Tegelijk wordt de leeftijdsgrens ook op 30 jaar gebracht, in plaats van de huidige 25 jaar. Daarmee is de aanpak in Vlaanderen in overeenstemming met de vernieuwde Europese Jeugdgarantie. Dit betekent ook dat jongeren zonder uitkering maar wel ingeschreven bij VDAB actiever zullen worden opgevolgd en begeleid naar werk.

Het besluit geeft VDAB de mogelijkheid om NEET-jongeren beter te kunnen bereiken, en om meer gespecialiseerde dienstverlening van partnerorganisaties aan te bieden. 

VDAB heeft jongerenconsulenten in huis die dienstverlening op maat van deze doelgroep aanbieden die outreachend werken. Ze leggen contacten met lokale organisaties die in contact komen met deze doelgroep. Daarnaast gaat VDAB ook specifieke partnerschappen aan. Flip the Switch is bijvoorbeeld een project voor potentieel vroegtijdige schoolverlaters. VDAB werkt hierin samen met GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) en met sociale partners. Jongeren in dit project krijgen loopbaanbegeleiding en begeleiding naar een job aangeboden, of naar een vervolgopleiding. 

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “VDAB richt zich tot steeds grotere groepen van niet-beroepsactieven om meer potentiële kandidaten aan te trekken naar de arbeidsmarkt. Daar vallen ook de NEET-jongeren onder. Bij hen zit heel wat potentieel dat we niet verloren mogen laten gaan. Een opleiding of een job heeft bij deze jongeren een veel grotere positieve impact op lange termijn dan bij eender welke andere groep op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we gespecialiseerde dienstverlening in van VDAB en van partnerorganisaties om deze jongeren te kunnen bereiken en te begeleiden. Het project Flip the Switch is daar een voorbeeld van.”

Vragen als journalist?

Woordvoerder Joke Van Bommel

Woordvoerder

Joke van Bommel