Werkzoekendenbericht West-Vlaanderen juni 2022

Op 30 juni 2022 waren er 39.436 burgers bij VDAB ingeschreven met woonplaats West-Vlaanderen. 62,6% was werkzoekend zonder werk, 29,3% werkend en 8,2% student of andere.

Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 73,9% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 15,1% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 11% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in West-Vlaanderen ten opzichte van de West-Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 4,4% in juni 2022. Ter vergelijking, in juni 2021 ging het om 4,8%.

Ten opzichte van mei 2021 is er een duidelijke daling van het aantal werkzoekenden zonder werk (-8,1%). Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk afgenomen met 357, want in juni 2022 stroomden 3.029 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl 3.386 werkzoekenden zonder werk uitstroomden. Van deze laatste groep is 70,7% uitgestroomd met werk. Vanaf april 2022 zijn deze dynamische cijfers ook consulteerbaar via onze interactieve website Arvastat.

Het aantal werkenden daalde ten opzichte van juni 2021 met 5,2% en de studenten en anderen daalden met 21,4%.

Vragen als journalist?

Woordvoerder Joke Van Bommel

Woordvoerder

Joke van Bommel