Privacyverklaring Jobbereik

Op deze pagina leggen we uit hoe het zit met je privacy als je Jobbereik doet.

Anoniem of niet?

We verzamelen info over hoe je de test invult. Deze info is anoniem en gekoppeld aan een willekeurig sessienummer. We linken de info niet aan jou als gebruiker.

Bewaar je je resultaten in je VDAB-account, dan is de info niet meer anoniem. We koppelen het willekeurige sessienummer aan je klantnummer bij VDAB. Vanaf dat moment weten we dat de info over jou gaat. Ook de feedback die je gaf via het feedbackformulier.

Mail je je resultaten naar je bemiddelaar, dan koppelen we het willekeurige sessienummer niet aan je klantnummer. Zo blijft alle info anoniem, behalve de info uit de pdf (datum en uur waarop je de test aflegt, je antwoorden en of je de beroepen of vragen leuk vindt of niet).

Wil je dat alle info anoniem blijft? Bewaar dan je resultaten niet in je VDAB-account. Mail ze enkel naar jezelf of download ze op je eigen toestel.

Welke info verzamelen we tijdens de test?

Info over gebruikersgedrag:

  • Wanneer je Jobbereik start.
  • Welke competenties je toevoegt aan je competentieprofiel.
  • Welke zoektermen je gebruikt om je werkervaring te vinden.
  • Welke zoektermen je gebruikt om extra competenties te vinden.
  • Welke beroepen bij je passen.
  • Welke beroepen je aanklikt om de vacatures te bekijken.
  • Welke beroepen je aanklikt om extra informatie te bekijken.
  • Of je resultaten downloadt, mailt of bewaart in je VDAB-account.

Cookies

We gebruiken enkel cookies als je in het begin van je bezoek aangeeft dat je hiermee akkoord bent.

We gebruiken twee soorten cookies.

  • Cookies voor Google Analytics. Via Google Analytics volgen we anoniem op hoeveel unieke gebruikers Jobbereik doen.
  • Cookies voor Hotjar. Accepteer je deze cookies, dan vragen we je feedback via een vragenlijst. Zo gaan we na wat je van Jobbereik of de resultaten vindt. Om de vragenlijst in te vullen, klik je op de knop ‘feedback’. 

Waarom verzamelen we info en wat doen we ermee?

We verzamelen info om te weten of je Jobbereik goed vindt of niet, en hoe we Jobbereik kunnen verbeteren.

Laat je via de vragenlijst bijvoorbeeld weten dat je niet tevreden bent met de voorgestelde beroepen? Dan bekijken we welke competenties je hebt toegevoegd. Op basis hiervan kunnen we beter inschatten waarom je niet tevreden bent en hoe we betere beroepen kunnen voorstellen.

Maken we een nieuwe versie van Jobbereik, dan gebruiken we de info om de nieuwe versie te testen en verder te verfijnen.

Hoelang bewaren we de info?

We bewaren de info maximaal 3 jaar. Bewaar je je resultaten in je VDAB-account, dan vind je ze gedurende die periode terug in je account.

We bewaren enkel de informatie die nodig is om je eindresultaten opnieuw te kunnen bekijken. Alle andere informatie wordt na 1 jaar anoniem.

De cookies voor Google Analytics blijven maximaal 2 jaar opgeslagen op je computer en de cookies voor Hotjar maximaal 1 jaar.

Hoe kan ik deze informatie bekijken, wijzigen of verwijderen?

Bewaar je je resultaten in je VDAB-account, dan kan je deze info daar bekijken, wijzigen of verwijderen. Bewaar je de informatie niet, dan blijft de informatie anoniem en kan je de info niet bekijken, wijzigen of verwijderen.

Als je bemiddelaar je resultaten uploadt in je VDAB-account, kan je deze info bekijken in je account bij 'documenten'. Wil je je resultaten niet langer in je VDAB-account bewaren, dan kan je ze daar verwijderen.

Wil je weten welke info we over je gebruikersgedrag verzameld hebben? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Wil je niet dat we info verzamelen over hoe je Jobbereik invult?

We verwerken je gegevens om onze wettelijke opdracht als overheidsinstelling uit te voeren.

Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen.

Je kan wel bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

We maken je gegevens dan anoniem.