U bent hier

Opvolging plichten beroepsinschakelingstijd

jongeren
© Shutterstock

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en zit je in je beroepsinschakelingstijd? 

Dan gaat VDAB na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden.

We leggen uit wat en hoe.

Veelgestelde vragen

Klap alles open
Wanneer volgt VDAB mijn inspanningen naar werk op?

Als je van de schoolbanken komt, ontvang je niet direct een uitkering. Eerst doorloop je een beroepsinschakelingstijd

Is je beroepsinschakelingstijd voorbij? Dan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen bij RVA als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Een van deze voorwaarden, is dat je twee positieve evaluaties gekregen hebt omtrent je inspanningen naar werk. Je bemiddelaar informeert RVA over deze evaluaties. 

Hoe weet ik wat mijn rechten en plichten zijn tijdens mijn beroepsinschakelingstijd? 

Na je inschrijving als werkzoekende, krijg je een verplichte opdracht waarin je je rechten en plichten moet doornemen. 

Je vind je rechten en plichten ook op onze website en leest wat de gevolgen zijn als je je niet aan je plichten houdt. 

Hoe volgt mijn bemiddelaar mijn inspanningen naar werk op?

Je VDAB-bemiddelaar gaat op basis van je VDAB-dossier na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden.

 • Is het op basis van je dossier niet duidelijk of je voldoende inspanningen doet? Dan nodigt je bemiddelaar je uit voor een evaluatiegesprek in de zesde maand van je beroepsinschakelingstijd. Daarna kan hij je ook nog eens in de elfde maand van je beroepsinschakelingstijd uitnodigen.
 • Werk je tijdens je beroepsinschakelingstijd of kan je VDAB-bemiddelaar uit je dossier afleiden dat je voldoende inspanningen doet om werk te vinden? Dan word je niet uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Je krijgt dan een positieve evaluatie in de zesde en de elfde maand van je beroepsinschakelingstijd, zonder dat je hiervoor langs hoeft te gaan bij je VDAB-bemiddelaar. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een brief. 
Wat wordt er besproken tijdens het evaluatiegesprek?

Je bemiddelaar bespreekt tijdens het evaluatiegesprek een aantal zaken met je. 

 • Hij bekijkt samen met jou of je zelf actief naar werk gezocht hebt. Hij evalueert je werkzoekgedrag op basis van objectieve feiten.
  • Daarom is het belangrijk dat je tijdens het gesprek kan aantonen welke inspanningen je deed om werk te vinden. Je kan dit doen door je sollicitatiewerkmap in Mijn loopbaan aan te vullen. Bekijk onze filmpjes over Mijn loopbaan.
  • Om een positieve beoordeling te krijgen, moet je regelmatig naar werk zoeken, op verschillende manieren werk zoeken en mag je je niet beperken tot één sector. 
 • Hij bekijkt of je gewerkt hebt, een opleiding gevolgd hebt om je kansen op werk te vergroten of ziek bent geweest.
 • Hij bekijkt of je de afspraken die je met je bemiddelaar maakte, bent nagekomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde opdrachten kreeg van VDAB of dat we je een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsactie voorstelden. 
Houdt mijn bemiddelaar tijdens het evaluatiegesprek rekening met mijn persoonlijke situatie?

Ja. Bij de beoordeling van je inspanningen naar werk, houdt hij rekening met:

 • je competenties
 • je leeftijd 
 • je opleidingsniveau
 • je verplaatsingsmogelijkheden,
 • je fysieke en mentale capaciteiten (zoals vastgesteld tijdens een medisch onderzoek),
 • je sociale en familiale situatie,
 • de toestand van de arbeidsmarkt in je gemeente of stad en de aangrenzende gemeentes of steden,
 • andere relevante gegevens.
​Wanneer laat mijn bemiddelaar me weten wat hij beslist heeft op basis van het evaluatiegesprek? 

Hij brengt je binnen de 14 dagen na het evaluatiegesprek op de hoogte van zijn beslissing.

Wat gebeurt er als mijn bemiddelaar me op basis van het evaluatiegesprek een positieve beoordeling geeft? 
 • Was dit je eerste positieve beoordeling? Zet je inspanningen om werk te vinden verder en blijf je afspraken met je bemiddelaar verder nakomen. 
 • Was dit je tweede positieve beoordeling? Dan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen als je aan de nodige voorwaarden voldoet. Lees meer over wat en hoe. Uiteraard moet je wel je inspanningen naar werk verderzetten en je afspraken met je bemiddelaar blijven nakomen.
Wat gebeurt als mijn bemiddelaar me op basis van het evaluatiegesprek een negatieve beoordeling geeft? 
 • Oordeelt de bemiddelaar dat je niet voldoende inspanningen gedaan hebt om werk te vinden? Dan geeft hij je dossier door aan de Controledienst van VDAB. De Controledienst nodigt je uit voor een verhoor en beslist of je een negatieve evaluatie krijgt. Tijdens dit verhoor kan je je laten vertegenwoordigen door een advocaat of een vakbondsafgevaardigde. Zorg ervoor dat je aanwezig bent of je laat vertegenwoordigen! Anders krijg je automatisch een negatieve evaluatie. Lees meer over wat en hoe.
 • Bevestigt de Controledienst de negatieve beoordeling van je bemiddelaar? Dan krijg je een negatieve evaluatie. Je VDAB-bemiddelaar maakt vervolgens nieuwe afspraken met je in verband met je zoektocht naar werk en volgt je strikter op. Na een aantal maanden bekijkt hij opnieuw of hij je een positieve evaluatie kan geven.