Rechten en plichten vrijstelling

Ben je ingeschreven als werkzoekende en volg je een opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid? We leggen uit wat je rechten en plichten zijn en wat er gebeurt als je je plichten niet nakomt.

Mijn rechten

Volg je een opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid, dan heb je deze rechten:

  • Je hoeft niet op zoek te gaan naar werk.
  • Je hoeft niet in te gaan op passende jobs.
  • Je hoeft niet deel te nemen aan bijkomende bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties.

Mijn plichten

Volg je een opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid, dan heb je deze plichten:

  • Je blijft ingeschreven bij VDAB als werkzoekende. Opgelet: ontvang je langer dan 28 dagen geen uitkering (bijvoorbeeld door ziekte)? Dan moet je je opnieuw inschrijven bij VDAB als werkzoekende.
  • Je volgt je opleiding, studie of stage op regelmatige basis en werkt op een positieve manier mee.
  • Je houdt je aan de afspraken die je vastgelegd hebt met je bemiddelaar.
  • Je gaat in op vragen van je bemiddelaar in verband met je opleiding, studie of stage. Zo kan je bemiddelaar je vragen om een aanwezigheidsattest te mailen of je uitnodigen voor een gesprek om te informeren naar je opleiding, studie of stage.

Wat gebeurt er als ik mijn plichten niet nakom?

Dan wordt je dossier doorgegeven aan de Controledienst. De Controledienst kan op basis hiervan een sanctie nemen die gevolgen heeft voor je uitkering. Is dit het geval, dan wordt je vrijstelling ingetrokken.