U bent hier

De formaliteiten bij seizoenarbeid

laptop

Als je met seizoenarbeiders werkt, moet je een aantal formaliteiten in orde brengen.

Gelegenheidsformulier

 • Seizoenarbeiders moeten elke dag een gelegenheidsformulier (ook plukkaart genoemd) invullen. Hierop duiden ze aan wanneer ze werken. Jij als werkgever moet één keer per week een paraaf zetten op het formulier. Bij het formulier zit een instructie in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Pools.
 • Elke seizoenarbeider mag slechts één gelegenheidsformulier per jaar gebruiken. De seizoenarbeiders krijgen het gelegenheidsformulier van de eerste werkgever waarbij ze dat jaar aan de slag gaan.
 • Ben jij de eerste werkgever? Dan is het aan jou om hen een gelegenheidsformulier te bezorgen. Je kan het formulier aanvragen bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf of Landbouwbedrijf. De kostprijs per formulier is 3 euro. Heb je het formulier ontvangen, vul dan het voorblad in en bezorg het onmiddellijk terug aan het Waarborg en Sociaal Fonds.
  • Het Sociaal en Waarborgfonds voor het Tuinbouwbedrijf:
   • Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven
   • Tel. 016 24 70 70
   • Fax: 016 24 70 79
   • E-mail: Secr@hortifonds.be
  • Het Sociaal en Waarborgfonds voor het Landbouwbedrijf:
   • Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven
   • Tel. 016 24 70 70
   • Fax: 016 24 70 79
   • E-mail: Secr@agrifonds.be
 • Ben je de laatste werkgever van de seizoenarbeiders? Vraag hen dan om hun gelegenheidsformulier in te dienen en bezorg het aan het Waarborg en Sociaal Fonds. Je moet dit ten laatste doen vóór 31 januari van het volgende jaar.

Dimona-aangifte

 • Werf je een seizoenarbeider aan of treedt hij uit dienst? Dan moet je dit -net zoals bij een gewone tewerkstelling- via Dimona melden aan de RSZ.
 • Bovendien moet je tijdens z'n tewerkstelling elke dag een Dimona-melding doen.
   

Buitenlandse seizoenarbeiders

Werf je een buitenlander aan als seizoenarbeider, dan moet je nog een aantal bijkomende formaliteiten in orde brengen.