U bent hier

Wie mag ik aanwerven als seizoenarbeider?

broccoli

Wie kan er bij jou aan de slag gaan als seizoenarbeider? We geven tekst en uitleg.

Werknemers die al een job hebben

Je kan werknemers die een job hebben buiten de land- en tuinbouwsector, inschakelen als seizoenarbeider. Concreet mogen ze per jaar maximaal 65 dagen werken als seizoenarbeider. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • In een landbouwbedrijf mogen ze maar 30 dagen per jaar als seizoenarbeider werken.

 • In de witloof- en champignonteelt mogen ze 100 dagen per jaar werken. Werkten ze bijvoorbeeld 65 dagen in de tomatenteelt, dan mogen ze nog 35 dagen werken in de witloof- of champignonteelt.

Uitkeringsgerechtigden

Je kan mensen die een uitkering ontvangen, inschakelen als seizoenarbeider. Let wel:

 • Mensen met een werkloosheidsuitkering moeten elke werkdag aanduiden op hun controledag.
 • Mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering mogen enkel als seizoenarbeider werken als ze een schriftelijke toestemming hebben van hun medisch adviseur. Ze moeten deze toelating bij zich hebben op het werk.
 • Mensen met een leefloon of steun van het OCMW moeten het OCMW op de hoogte brengen dat ze als seizoenarbeider aan de slag gaan.

Wijk-werkers

 • Je kan wijk-werkers inschakelen als seizoenarbeider. 
 • Interesse? Neem contact op met de wijk-werkorganisator in je buurt. Bekijk de contactgegevens.

Jobstudenten

Jobstudenten kunnen bij jou aan de slag gaan als seizoenarbeider. Let wel: je kan hen maximum 475 uren per jaar inschakelen met een studentenovereenkomst, en daarna nog 65 dagen met een contract als seizoenarbeider.

Huisvrouwen

Huisvrouwen kunnen bij jou aan de slag gaan als seizoenarbeider. Let wel: als ze een partner hebben die een uitkering ontvangt, mogen ze niet te veel verdienen.  Anders kan dit gevolgen hebben voor z'n uitkering.

Gepensioneerden

Gepensioneerden kunnen bij jou aan de slag gaan als seizoenarbeider. Let wel: ze mogen maar een bepaald bedrag bijverdienen. Hoeveel precies hangt af van een aantal factoren zoals hun leeftijd, het type pensioen dat ze krijgen en of ze kinderen ten laste hebben of niet.

Bruggepensioneerden

Bruggepensioneerden (= werklozen met bedrijfstoeslag) kunnen bij jou aan de slag gaan als seizoenarbeider. Let wel: als ze een langere tijd seizoenarbeid doen kan dit gevolgen hebben voor hun pensioen. 

Buitenlanders

Je kan onder bepaalde voorwaarden buitenlanders inschakelen als seizoenarbeider.

 

Wil je meer info?

 • Bel naar onze servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Contacteer het Servicepunt Fruit in Zuid-Limburg:
  • E-mail: fruitcel@vdab.be
  • Tel: 011 48 03 10
  • Adres: Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden
 • Surf naar fonds-tuinbouw.be.