U bent hier

Wie mag als seizoenarbeider werken in de land- en tuinbouw?

broccoli
© Shutterstock

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen aan de slag gaan bij jou als seizoenarbeider. We geven een overzicht.

 • Medewerkers die al een job hebben buiten de land- en tuinbouwsector.
 • Uitkeringsgerechtigden
  • Mensen met een werkloosheidsuitkering: ze moeten elke werkdag aanduiden op hun controlekaart.
  • Mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering: als ze een schriftelijke toestemming hebben van hun medische adviseur en deze toelating bij zich hebben op het werk. 
  • Mensen met een leefloon of steun van het OCMW: op voorwaarde ze het OCMW op de hoogte brengen dat ze als seizoenarbeider aan de slag gaan.
 • Wijkwerkers
 • Jobstudenten: maximum 475 uren per jaar met een studentenovereenkomst en daarna nog 65 dagen met een contract als seizoenarbeider.
 • Huisvrouwen: als hun partner een uitkering ontvangt, mogen ze wel niet te veel verdienen.  
 • Gepensioneerden: ze mogen maar een bepaald bedrag bijverdienen, afhankelijk van hun leeftijd, het soort pensioen dat ze krijgen en of ze kinderen ten laste hebben of niet.
 • Bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag): als ze langere tijd seizoenarbeid doen, kan dit wel gevolgen hebben voor hun pensioen.
 • Buitenlanders: onder bepaalde voorwaarden en met bijkomende formaliteiten.