Home

440 jobs voor formule manager gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 440 jobs voor formule manager gevonden

Vind een Job

440 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Internal Auditor

STEPSTONE in BRUSSEL
time Online sinds 9 april 2024 - Vaste jobs

De afdeling Interne Audit van AXA Belgium waakt erover dat alle risico's van de onderneming ge dentificeerd en beheerst worden.

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe interne auditor die een globaal inzicht wil verwerven in het volledige businessmodel van AXA en die de bestaande governance en processen in vraag kan stellen, terwijl hij/zij zich tegelijkertijd concentreert op de belangrijkste risico's voor de maatschappij.

Welke taken zal je dagelijks verrichten?

 • Je neemt jaarlijks deel aan 4 à 5 audit opdrachten in lijn met de Groeps- en Internationale Interne Auditstandaards die het volgende omvatten:
  • Kennis vergaren over de activiteiten van AXA Belgium door informatie te verzamelen en analyses te verrichten (bv.afsluiting van contracten of beheer van schadegevallen in het kader van verzekeringen Leven en Niet-Leven, beheer van financiële beleggingen of algemene aankopen, proces voor de lancering van verzekeringsproducten of het beheer van de rentabiliteit van de contractenportefeuilles enz.)
  • De belangrijkste risicofactoren en de reglementaire verplichtingen van het geauditeerde domein identificeren
  • Interne audit tests uitvoeren en audit kwaliteitsdocumenten schrijven
  • Een onafhankelijke en objectieve mening vormen en formuleren over de relevantie en de efficiëntie van de mechanismen inzake governance, besluitvorming, beheer van de transacties en de controle ervan en audit rapporten opstellen
  • De steun van het management verkrijgen door aanbevelingen te formuleren om de efficiëntie van de controleomgeving te verbeteren en zo de organisatie te helpen om haar activa en haar reputatie te beschermen en haar ontwikkeling te verzekeren, en om een vertrouwensrelatie op basis van transparantie uit te bouwen met het management.
 • De relevantie en geschiktheid valideren van de herstelactieplannen die door het management worden opgesteld als antwoord op de bevindingen van de reviews, de operationele tenuitvoerlegging van deze actieplannen opvolgen en valideren wat leidt tot een duurzame resolutie van de ge dentificeerde risico's.
 • Bijdragen aan de continue verbetering van de auditmethodes en -procedures, de vakspecifieke competenties en de kennis van het regelgevings- en strategisch kader ontwikkelen zodat de prestaties van de auditfunctie afgestemd zijn op de uitdagingen van de onderneming en op de vereisten inzake efficiëntie vervat in de internationale auditstandaarden en de standaarden van de Groep.