Home

5223 jobs voor solution manager gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 5223 jobs voor solution manager gevonden

Vind een Job

5223 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Solution Delivery Lead Analysis & Solution Design

EDITX in
time Online sinds 16 februari 2024 - Vaste jobs

Als verantwoordelijke van het team Analysis & Solution Design ben je zowel inhoudelijke coach als people manager van je team.Bovendien onderhoud je goede relaties met je business stakeholders zodat je goed op de hoogte bent van de business prioriteiten.

Als coach van je team begeleid je de analisten en solution designers in hun dagdagelijkse activiteiten:

 • Challengen en begeleiden van de klant in het valideren en prioriteren van hun behoeften en eventuele knelpunten oplossen
 • Omzetten van de gevalideerde en geprioriteerde behoeften/problemen naar standaardfunctionaliteit of naar functionele specificaties voor een maatoplossing in een gedetailleerd functioneel analysedocument
 • Analyseren, tekenen en documenteren van processen/informatiestromen om, gealigneerd met de ICT-strategie en met de verwachting van de business, (ICT-) oplossingen te maken, kopen of hergebruiken
 • Waken over de samenhang met bestaande business en solution architectuur en advies vragen aan de enterprise, systeem en solution architecten
 • Rapporteren over de voortgang van de analyses, processen en de voorgestelde oplossing en zorgen voor formele validatie van deze oplossing op vlak van architectuur, TCO en functionaliteit
 • Proactief signaleren van knelpunten en eventueel oplossingen/alternatieven voorstellen
 • Voorstellen van opgemaakte eindproducten (procesanalyse, , functionele testscenario’s, documentatie…) aan de interne en externe klant

Als people manager van je team werk je aan een inspirerende werkomgeving:

 • Zorgen voor een duidelijke rolverdeling binnen het team en delegeren van taken naar de juiste persoon
 • Begeleiden van individuele medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling (werkoverleg, opleidingen, evaluaties, carrièrepad, competenties,) in samenwerking met de HR Business Partner
 • Instaan voor het opstellen en optimaliseren van de skill matrix voor alle medewerkers binnen het team in functie van de te leveren diensten
 • Fungeren als hiring manager voor het aantrekken van nieuwe teamleden (overleg, vacaturetekst, screening, sollicitatiegesprekken,)
 • Adviseren van de leidinggevende m.b.t.de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van zijn team binnen het vooropgestelde budget
 • Beheren van aan- en afwezigheden en de nodige back-ups binnen het team
 • Waakzaam zijn voor signalen m.b.t.de mentale gezondheid van de medewerkers en hierop reageren
 • Uitdragen van de waarden van de onderneming binnen het team

Als Solution Delivery Lead onderhoud je een goede relatie met de business:

 • Regelmatig overleggen met business stakeholders om de samenwerking te evalueren en verbeterpunten te identificeren
 • Bespreken, in overleg met de Business Area Leads, van de prioriteiten en de status van analyse en solution design deliverables in het kader van specifieke projecten/initiatieven met de business stakeholders