Jobcoaching op de werkvloer

Heb je nood aan extra ondersteuning in je nieuwe job? Dan kan je werkgever gratis jobcoaching voor je aanvragen als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Wanneer kom ik in aanmerking voor gratis jobcoaching?

Je komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als je:

  • in Vlaanderen werkt,
  • behoefte hebt aan extra ondersteuning in je job, en
  • je je job minder dan een jaar of een jaar uitoefent.

Daarnaast moet je werkgever ermee instemmen om jobcoaching te voorzien.

Wat houdt jobcoaching in?

De jobcoach begeleidt je gedurende maximum zes maanden op de werkvloer. Hij helpt je bijvoorbeeld om je in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen en goed te functioneren binnen het team. Bedoeling: ervoor zorgen dat je je goed voelt in je job en kwalitatief werk aflevert.

Het is aan je werkgever om jobcoaching aan te vragen. Wil je hem graag wat meer info geven over jobcoaching? Verwijs hem dan naar onze info voor werkgevers: werkgevers.vdab.be/werkgevers/coaching.