Ik ben ziek en heb een job

Was je een tijd afwezig door een gezondheidsprobleem en wil je weer aan de slag bij je huidige werkgever of een andere werkgever? We leggen uit welke hulp je kan krijgen.

Ondersteuning om te weten wat haalbaar is

1. Gesprek met arbeidsarts

Je kan gratis een gesprek voeren met de arbeidsarts van je bedrijf. Hij bekijkt of je oude job nog haalbaar is voor je en of bepaalde aanpassingen op het werk je hierbij kunnen helpen. 

Interesse? Contacteer je arbeidsarts. De naam vind je in het arbeidsreglement of op het gezondheidportaal als je je aanmeldt.

2. Gesprek met terug-naar-werk-coördinator

Wil je niet opnieuw aan de slag bij je huidige werkgever? Voer gratis een gesprek met de terug-naar-werk-coördinator van je ziekenfonds. De coördinator bekijkt samen met jou wat je opties zijn.

Interesse? Contacteer je ziekenfonds.

3. Loopbaanbegeleiding

Je loopbaanbegeleider gaat samen met jou na welke richting je uit wil. Kan je je oude job terug opnemen als er enkele aanpassingen gebeuren? Of is dit niet haalbaar en zoek je beter een ander werk? Je ontdekt wat je wil en kan, en krijgt praktische tips. 

Loopbaanbegeleiding is betalend, maar via loopbaancheques betaal je maar een deel. De overheid betaalt de rest. 

Interesse? Bestel loopbaancheques en zoek een loopbaancentrum. Sommige loopbaancentra zijn gespecialiseerd in re-integratie. Je vindt ze met het trefwoord ‘re-integratie’.

Ondersteuning om je job weer op te nemen

1. Gespecialiseerde jobcoaching

Wil je je job terug oppikken, maar kan je hierbij wat ondersteuning gebruiken? Een gespecialiseerde jobcoach begeleidt je gratis op de werkvloer. 

  • Je coach bekijkt welke noden je hebt om je job goed uit te oefenen en zoekt een oplossing. Je krijgt bijvoorbeeld hulp om een werkplekaanpassing aan te vragen.
  • Bovendien begeleidt je coach je werkgever en collega's zodat zij weten hoe ze rekening kunnen houden met je situatie.

Interesse? Neem contact op met een jobcoach in je buurt.

2. Financiële tegemoetkomingen

Misschien heb je recht op ondersteunende maatregelen die je helpen om je job uit te oefenen. Bijvoorbeeld:

  • een aanpassing aan je werkplek waarbij we financieel tussenkomen
  • een terugbetaling van je vervoerskosten
  • gratis ondersteuning door een tolk als je doof bent of slechthorend
  • een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Interesse? Bel ons gratis op 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Ondersteuning om een nieuwe job te vinden

Is het door je gezondheidsprobleem niet haalbaar om je oude job terug uit te oefenen? Dan begeleiden we je gratis met onze partners om een nieuwe job te vinden. Bekijk wat de begeleiding inhoudt.

Interesse? Zo vraag je de begeleiding aan:

  1. Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). 

  2. We geven je meer info en nodigen je uit voor een gesprek.

  3. Tijdens het gesprek bekijken we welke hulp je nodig hebt. 

"Toen ik na een lange afwezigheid een nieuwe kans kreeg bij mijn oude werkgever, voelde ik me  onzeker. Hoe vertelde ik collega’s dat ik niet meer dezelfde persoon was en aangepast werk nodig had? Ik had het ook moeite om mijn werk te structureren en mijn dag in te delen. Gelukkig had ik een jobcoach die me ondersteunde. Dat heeft me echt geholpen."

Bekijk meer getuigenissen.

Tim
Moest lang revalideren na verkeersongeval

Ook interessant

Ontvang je een ziekte- of invaliditeitsuitkering?