Info voor gebruikers van wijk-werken

Wil je klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gras maaien, koken en afwassen of meubelpakketten laten monteren? Dan kan je misschien een wijk-werker inschakelen. We leggen uit wat en hoe.

Veelgestelde vragen