Info voor wie als wijk-werker aan de slag wil

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je een leefloongerechtigde, en voel je je niet klaar om een gewone job te doen?

Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken. We beantwoorden een aantal veelgestelde vragen over wijk-werken.

Veelgestelde vragen

 • Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week opdrachten uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. 
 • Je mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar opdrachten doen, en dit gedurende maximum 12 maand. Daarna zet je een volgende stap in je traject naar werk. Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel, dan geldt de beperking van 12 maand niet.

Om te wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je woont in Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een leefloongerechtigde.
 • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
 • Als je wijk-werkt, krijg je 4,10 euro per gepresteerd uur. Elk begonnen uur geeft recht op een wijk-werkcheque.
 • Je krijgt een verplaatsingsvergoeding als je heen-en-terug-verplaatsing meer dan 10 km bedraagt.
 • Je hoeft geen belastingen te betalen op je inkomsten uit wijk-werken.

Betaalkalender 2024

 • Ja, je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen arbeidsongevallen.
 • Opgelet: je mag je eigen wagen níet gebruiken voor het uitvoeren van de opdrachten.
 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB?
  • Dan moet je tijdens het wijk-werken beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je actief naar werk zoekt en je afspraken met je VDAB-bemiddelaar nakomt. Bekijk je rechten en plichten.
  • Je VDAB-bemiddelaar nodigt je elke zes maanden uit om te bekijken hoe het wijk-werken verloopt en of je klaar bent voor een volgende stap in je traject naar werk.
 • Ben je een leefloongerechtigde?
  • Dan moet je ingaan op alle uitnodigingen van je OCMW-bemiddelaar.
  • Je OCMW-bemiddelaar nodigt je elke zes maanden uit om te bekijken hoe het wijk-werken verloopt en of je klaar bent voor een volgende stap.
 • Je gaat elke maand langs in je wijk-werkkantoor om je cheques en je prestatieformulier binnen te brengen. Je wijk-werkbemiddelaar bespreekt met je hoe het wijk-werken verloopt en geeft je een nieuw prestatieformulier mee.
 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB?
  • Ga naar een VDAB-locatie.
  • Je VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken momenteel de beste stap voor je is in je traject naar werk. Is dit het geval, dan maakt hij een aantal afspraken met je die hij vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het wijk-werkkantoor uit jouw buurt op de hoogte.
  • Je wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig hebt. 
 • Ben je een leefloongerechtigde?
  • Neem contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
  • Je OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken voor jou momenteel de beste stap is. Is dit het geval, dan maakt hij een aantal afspraken met je die hij vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het wijk-werkkantoor uit jouw buurt op de hoogte.
  • Je wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig hebt.

Ja, je mag wijk-werken combineren met vrijwilligerswerk op voorwaarde dat het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op je traject naar werk. Bespreek dit eerst met je VDAB-bemiddelaar en je bemiddelaar wijk-werken.

Ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan moet je eerst toestemming vragen aan RVA om vrijwilligerswerk te mogen doen. Lees hoe je toestemming vraagt aan RVA.

Ja, dit is beperkt mogelijk: je mag als wijk-werker maximaal 10 dagen gedurende een periode van 28 dagen interimwerk doen. Dit hoeft niet aaneensluitend te zijn. Je VDAB-bemiddelaar moet wel eerst bekijken of interimwerk een passende stap is in je traject naar werk. Neem contact op met je VDAB-bemiddelaar als je interimwerk wil doen.

Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel? Dan kan je gedurende minder dan 12 maanden interimjobs doen en daarna weer als wijk-werker aan de slag gaan. Je VDAB-bemiddelaar helpt je hierbij.

Nee, je kan wijk-werken niet combineren met een deeltijdse job. Wil je een deeltijdse job doen, neem dan contact op met je VDAB-bemiddelaar én bemiddelaar wijk-werken. Zij zullen je wijk-werkovereenkomst beëindigen.

Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel? Dan kan je gedurende minder dan 12 maanden deeltijds werken en daarna weer als wijk-werker aan de slag gaan. Je VDAB-bemiddelaar helpt je hierbij.

Ja, je mag wijk-werken combineren met seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Let op: je mag wel geen seizoenarbeid verrichten op de dag dat je wijk-werkt. 

Je kan twee PWA-vrijstellingen aanvragen als je wijk-werkt.

 • Een PWA-vrijstelling medische reden
  • Wanneer kom ik in aanmerking? Je kan deze vrijstelling aanvragen als je in de voorbije zes maanden 180 uur als PWA'er of wijk-werker hebt gewerkt én als je 33% blijvende arbeidsongeschiktheid hebt.
  • Hoe vraag ik deze vrijstelling aan? Vraag aan je bemiddelaar wijk-werken een attest dat bewijst dat je 180 uur hebt gewerkt. Bezorg dit attest aan je uitbetalingsinstellng (vakbond of Hulpkas).
 • Een PWA-vrijstelling in het kader van stadswacht
  • Wanneer kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je als stadswacht hebt gewerkt.
  • Hoe vraag ik deze vrijstelling aan? Vraag aan je bemiddelaar wijk-werken een attest dat je activiteit als stadswacht bewijst. Bezorg dit attest aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

Heb je zo'n PWA-vrijstelling, dan hoef je niet actief op zoek te gaan naar werk en moet je niet solliciteren naar vacatures die VDAB jou aanbiedt.

Opgelet: je moet wel ingeschreven blijven bij VDAB en ingaan op uitnodigingen van je VDAB-bemiddaar voor een gesprek!

Nee, je mag niet wijk-werken tijdens je pensioen.