Financiële voordelen opleiding

Heb je een gezondheidsprobleem en volg je een opleiding in het kader van je begeleiding naar werk? Dan geniet je van een aantal voordelen.

Volg je een door VDAB erkende opleiding?

Dan is ze gratis en kom je in aanmerking voor een verplaatsing- en kinderopvangvergoeding.

Ontvang je een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Dan heb je misschien ook recht op een opleidingspremie van het RIZIV.

  • Het RIZIV bepaalt of je recht hebt op de premie. Heb je er recht op, dan krijg je 5 euro bruto per gevolgd opleidingsuur. Je kan ook bijkomend 500 euro bruto krijgen als je slaagt voor de opleiding en als het RIZIV oordeelt dat je door je opleiding nieuwe competenties hebt verworven en terug kan keren naar de arbeidsmarkt.  
  • Je hoeft de premie zelf niet aan te vragen. Je bemiddelaar doet dit voor jou.
  • Heb je recht op de premie, dan betaalt je mutualiteit ze uit. Dit kan tot acht maanden duren na de start van je opleiding. Ontvang je de premie niet, neem dan contact op met je ziekenfonds.


Volg je een niet-erkende opleiding?

Dan is ze betalend. Ontvangt je een ziekte- of invaliditeitsuitkering, dan kan het RIZIV eventueel wel de kosten betalen. Je bemiddelaar bekijkt samen met jou of het RIZIV kan tussenkomen in de kosten.