U bent hier

Is loopbaanbegeleiding iets voor mij?

twee mensen

Zit je niet goed in je job of wil je ontdekken wat je wil en kan? Misschien is loopbaanbegeleiding iets voor jou. We leggen uit wat het inhoudt.

Wat is loopbaanbegeleiding?

 • Bij loopbaanbegeleiding word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, word je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen. 
 • Loopbaanbegeleiding moet beantwoorden aan deze vier kenmerken:
  • Loopbaanbegeleiding gebeurt op jouw eigen initiatief en vertrekt vanuit jouw behoeftes.
  • Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken. 
  • Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en heeft een impact op je inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
  • Loopbaanbegeleiding maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching en is ook geen voorbereiding op of een sluitstuk van een andere vorm van begeleiding opleiding of coaching. Opgelet: loopbaanbegeleiding is geen outplacemenbegeleiding. Lees meer over het verschil
 • Wil je weten of loopbaanbegeleiding iets voor jou is? Doe onze loopbaanbegeleidingstest.

Met welke vragen kan ik terecht bij mijn loopbaanbegeleider?

 • Je voelt je gestresseerd, futloos of overspannen door je werk.
 • Je zit met twijfels en vragen over je werk.
 • Je wil meer plezier en voldoening in je job.
 • Je wil een beter evenwicht tussen je beroeps- en privéleven.
 • Je wil weten welk werk écht bij je past.
 • Je vindt het tijd om de balans op te maken van je loopbaan.
 • Je wil uitzoeken welke loopbaankeuzes je best maakt.
 • Je wil ontdekken hoe je je talenten volop kan laten renderen.
 • Je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan dat je kan tonen op je werk.
 • Je bent op een kruispunt gekomen in je loopbaan en weet niet welke richting je best kiest.

Hoeveel uur kan ik volgen? 

 • Je hebt elke 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding. Volg je de loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum, dan kan je de begeleiding betalen met loopbaancheques
 • Je kan je loopbaanbegeleiding opnemen in 1 pakket van 8 uur of in 2 pakketten van 4 uur.
  • Kies je voor een pakket van 4 uur? Dan kan je binnen de 6 jaar nog een tweede pakket van 4 uur volgen op voorwaarde dat je op dat moment werk hebt. Zit je ondertussen zonder werk, dan kan je dat pakket niet meer opnemen.
  • Kies je voor een pakket van 8 uur? Dan kan je pas een nieuw pakket aanvragen na 6 jaar.
  • Je kan de twee pakketten in hetzelfde loopbaancentrum volgen, maar dat hoeft niet. 
 • Opgelet: neem je niet alle uren in je pakket op? Dan ben je ze -12 maanden na je laatste gesprek- definitief kwijt. 

Wat mag ik concreet verwachten?

 • Heb je een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een vrijblijvend gesprek plaats dat gratis is en niet meetelt als loopbaanbegeleiding. 
  • Dit eerste gesprek is erg belangrijk omdat je zo kan inschatten of het centrum en de loopbaanbegeleider bij jou passen of niet.
  • Vanaf het tweede gesprek, start de loopbaanbegeleiding en kan je niet meer van loopbaancentrum wisselen. Dit kan pas als je je eerste pakket opgebruikt hebt en je tweede pakket opneemt.
 • De loopbaanbegeleiding zelf bestaat uit drie fases.
  • Je bekijkt met je loopbaanbegeleider wat je loopbaandoel is. Wat motiveert je en welke jobs passen bij je? Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt.
  • Je stelt samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen om je loopbaandoel te bereiken.
  • Je overloopt met je loopbaanbegeleider hoe je de begeleiding hebt ervaren en of je nog iets moet bijsturen. 
 • Je loopbaanbegeleider zal na elk gesprek vragen om een aanwezigheidsdocument te ondertekenen ('Bewijs van deelname aan loopbaanbegeleiding'). Let op: je mag dit document enkel ondertekenen voor gesprekken die ook effectief hebben plaatsgevonden op de datum die vermeld wordt in het document.
 • Het grootste deel van de loopbaanbegeleiding is individueel. Per pakket van 4 uur mag er maximum 1,5 uur begeleiding in groep plaatsvinden. 
 • Een van de onderdelen van je persoonlijk ontwikkelplan kan inhouden dat je een opleiding volgt om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
  • je een werknemer bent en geen zelfstandige,
  • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker, en
  • je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld en ondertekend hebben.
 • Wil je na je loopbaanbegeleiding nog wat extra hulp om je persoonlijk ontwikkelplan te realiseren?
  • Dan kan je tot 12 maanden na je laatste gesprek bij je loopbaanbegeleider terecht voor gratis nazorg. 
  • De nazorg omvat maximaal 30 minuten per 4 uur begeleiding of maximum 1 uur per 8 uur begeleiding.
  • Je loopbaanbegeleider bepaalt hoe de nazorg verloopt: face-to-face, telefonisch, via mail, online...

Wordt mijn privacy gerespecteerd?

 • Tijdens de loopbaanbegeleiding worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Dit wil onder meer zeggen dat er geen uitwisseling mag zijn tussen het loopbaancentrum en je werkgever over je begeleiding of de inhoud van je begeleiding.