U bent hier

Wat is loopbaanbegeleiding?

Bekijk onze info in gebarentaal

Zit je niet goed in je job of wil je ontdekken wat je wil en kan? Misschien is loopbaanbegeleiding iets voor jou. 

Klap alles open
Wat is loopbaanbegeleiding?
 • Bij loopbaanbegeleiding word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, word je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen. 
   
 • Loopbaanbegeleiding moet beantwoorden aan deze vier kenmerken:
  • Loopbaanbegeleiding gebeurt op jouw eigen initiatief en vertrekt vanuit jouw behoeftes.
  • Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken. 
  • Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en heeft een impact op je inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
  • Loopbaanbegeleiding maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching en is ook geen voorbereiding op of een sluitstuk van een andere vorm van begeleiding opleiding of coaching. Welke begeleiding is géén loopbaanbegeleiding?
Met welke vragen kan ik terecht bij mijn loopbaanbegeleider?

We sommen een aantal mogelijke loopbaanvragen op.

 • Je voelt je gestresseerd, futloos of overspannen door je werk.
 • Je zit met twijfels en vragen over je werk.
 • Je wil meer plezier en voldoening in je job.
 • Je wil een beter evenwicht tussen je beroeps- en privéleven.
 • Je wil weten welk werk écht bij je past.
 • Je vindt het tijd om de balans op te maken van je loopbaan.
 • Je wil uitzoeken welke loopbaankeuzes je best maakt.
 • Je wil ontdekken hoe je je talenten volop kan laten renderen.
 • Je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan dat je kan tonen op je werk.
 • Je bent op een kruispunt gekomen in je loopbaan en weet niet welke richting je best kiest.
Hoeveel uur kan ik volgen? 
 • Je hebt elke zes jaar recht op acht uur loopbaanbegeleiding.
  • Volg je de loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum, dan kan je de begeleiding betalen met loopbaancheques.
  • Voorwaarde is wel dat de loopbaanbegeleiding in het Nederlands gebeurt. Een loopbaancentrum mag geen loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aanbieden in een andere taal. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan weigeren we om je een loopbaancheque te geven. 
 • Je kan kiezen voor vier of acht uur loopbaanbegeleiding.
  • Een loopbaancheque is goed voor vier uur begeleiding.
  • Kies je voor vier uur begeleiding? Bestel dan één loopbaancheque van vier uur. 
  • Kies je voor acht uur begeleiding?
   • Bestel dan eerst één loopbaancheque van vier uur.
   • Heb je de vier uur loopbaanbegeleiding gevolgd, dan kan je een tweede loopbaancheque bestellen.
   • Let wel: op het moment dat je de tweede loopbaancheque aanvraagt, moet je nog aan de voorwaarden beantwoorden voor loopbaancheques. Een van deze voorwaarden is dat je aan het werk bent.
   • Je kan de tweede loopbaancheque voor loopbaanbegeleiding gebruiken in hetzelfde loopbaancentrum, maar je mag ook naar een andere loopbaancentrum gaan.
 • Neem je niet alle uren van een loopbaancheque op? 
  Dan ben je de resterende uren van deze loopbaancheque -12 maanden na je laatste gesprek- definitief kwijt. Indien dit je eerste loopbaancheque was, kan je wel nog een tweede loopbaancheque aanvragen.
Wat mag ik concreet verwachten?
 • Vrijblijvend gesprek
  Heb je een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een vrijblijvend gesprek plaats dat gratis is en niet meetelt als loopbaanbegeleiding. 
  • Dit eerste gesprek is erg belangrijk omdat je zo kan inschatten of het centrum en de loopbaanbegeleider bij jou passen of niet.
  • Vanaf het tweede gesprek, start de loopbaanbegeleiding en kan je niet meer van loopbaancentrum wisselen. Dit kan pas als je je eerste pakket opgebruikt hebt en je tweede pakket opneemt.
 • Drie fases
  De loopbaanbegeleiding zelf bestaat uit drie fases.
  • Je bekijkt met je loopbaanbegeleider wat je loopbaandoel is. Wat motiveert je en welke jobs passen bij je? Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt.
  • Je stelt samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen om je loopbaandoel te bereiken.
  • Je overloopt met je loopbaanbegeleider hoe je de begeleiding hebt ervaren en of je nog iets moet bijsturen. 
 • Aanwezigheidsdocument
  • Je loopbaanbegeleider zal na elk gesprek vragen om een aanwezigheidsdocument te ondertekenen ('Bewijs van deelname aan loopbaanbegeleiding').
  • Let op: je mag dit document enkel ondertekenen voor gesprekken die ook effectief hebben plaatsgevonden op de datum die vermeld wordt in het document.
 • Individueel
  Het grootste deel van de loopbaanbegeleiding is individueel. Per pakket van vier uur mag er maximum anderhalf uur begeleiding in groep plaatsvinden. 
   
 • Opleiding
  Een van de onderdelen van je persoonlijk ontwikkelplan kan inhouden dat je een opleiding volgt om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
  • je een werknemer bent en geen zelfstandige,
  • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker, en
  • je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld en ondertekend hebben.
 • Nazorg
  Wil je na je loopbaanbegeleiding nog wat extra hulp om je persoonlijk ontwikkelplan te realiseren?
  • Dan kan je tot 12 maanden na je laatste gesprek bij je loopbaanbegeleider terecht voor gratis nazorg. 
  • De nazorg omvat maximaal 30 minuten als je één cheque van vier uur gebruikte en maximaal één uur als je twee cheques gebruikte (ongeacht hoeveel uren je van de cheques hebt opgenomen).
  • In de nazorg mag je geen loopbaanvraag behandelen die tijdens de loopbaanbegeleiding nog niet aan bod kwam.
  • Je loopbaanbegeleider bepaalt hoe de nazorg verloopt: face-to-face, telefonisch, via mail, online...
Hoe wordt mijn privacy gerespecteerd?
 • De loopbaanbegeleiding mag niet plaatsvinden in een publieke ruimte, zoals een restaurant of een café. Dit om je privacy te waarborgen.
 • Tijdens de loopbaanbegeleiding worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Dit wil onder meer zeggen dat er geen uitwisseling mag zijn tussen het loopbaancentrum en je werkgever over je begeleiding of de inhoud van je begeleiding.
 • Wil je weten hoe VDAB omgaat met je privacy? Bekijk onze privacyverklaring.

Is loopbaanbegeleiding iets voor mij?