Doe een beroepsinlevingsstage (BIS)

Een beroepsinlevingsstage (BIS) is een betaalde stage in een bedrijf. Zo scherp je je vaardigheden aan.

Wat houdt een BIS in?

Een BIS verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie komt in aanmerking voor BIS?

Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIS doen bij een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling is dat je via de stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

  • Je kan geen BIS afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt in een erkende onderwijsinstelling in België. Opgelet: voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt in het buitenland, kan BIS wel.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor beschermde beroepstitels wanneer je niet in het bezit bent van de vereiste beroepskwalificatie.

Meer info over het toepassingsgebied.

Interessant om te weten: heb je een arbeidshandicap? Dan kom je in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in je verplaatsingskosten.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een BIS doe?

Je sluit samen met de werkgever een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Meer info over de vereisten die in de overeenkomst moeten staan.

Een BIS is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. Je kan samen met je werkgever dit opleidingsplan opstellen. Hij bezorgt het vervolgens aan VDAB om het te laten goedkeuren. Op basis van het opleidingsplan bepalen we de duurtijd van de BIS. Bovendien bekijken we welke competenties je al verworven hebt doorheen je studies. De maximale duurtijd van een BIS bedraagt 6 maanden.

Opgelet

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je een deel van je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt bij VDAB.

Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of je stage past binnen je traject naar werk. Lees hoe je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.