Doe een beroepsinlevingsstage (BIS)

Een beroepsinlevingsstage (BIS) is een betaalde stage in een bedrijf. Zo scherp je je vaardigheden aan. De beroepsinlevingsstage is een stage op vrijwillige basis. De maximale duurtijd van een BIS bedraagt 6 maanden.

Opgelet

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid ontvangt van VDAB. 

Jouw VDAB-bemiddelaar oordeelt of je stage past binnen je traject naar werk. Indien de BIS past in jouw traject naar werk, ontvang je een vrijstelling van beschikbaarheid.

De vrijstelling moet goedgekeurd zijn voor de start van de BIS.

Ontvang je een andere uitkering (bv. OCMW of ziekte-uitkering), informeer je dan bij de betrokken instantie.