U bent hier

Doe een stage via een BIO

vrouwen

Via een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer. 

Wat houdt een BIO in?

Een BIO verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie komt in aanmerking voor een BIO?

Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIO afsluiten met een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling is dat je via de stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

  • Je kan geen BIO afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

Meer info over het toepassingsgebied.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een BIO afsluit?

Je sluit samen met de werkgever een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Meer info over de vereisten die in de overeenkomst moeten staan.

Een BIO is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. Je kan samen met je werkgever dit opleidingsplan opstellen. Hij bezorgt het vervolgens aan VDAB om het te laten goedkeuren. 

Opgelet

Je kan tijdens je stage een deel van je werkloosheids- of inschakelingsuitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt bij VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of je stage past binnen je traject naar werk. Lees hoe je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.