VLAANDEREN.be

U bent hier

BIO of beroepsinlevingsovereenkomst

vrouwen

Via een BIO of beroepsinlevingsovereenkomst kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer. 

Wat

De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie

Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIO afsluiten met een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling hierbij is dat je via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

  • Je kan geen BIO afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • Je kan geen BIO afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

Meer info over het toepassingsgebied.

Hoe

Je sluit samen met de werkgever een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Meer info over de vereisten die in de overeenkomst moeten staan.

Een beroepsinlevingsovereenkomst is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. Je kan samen met je werkgever dit opleidingsplan opstellen. Hij bezorgt het vervolgens aan VDAB om het te laten goedkeuren. 

Opgelet:

Krijg je een werkloosheidsuitkering en wil je die tijdens je stage blijven ontvangen? Dan moet je een aantal praktische zaken regelen.

  • Ga voor de start van je stage langs bij je bemiddelaar. Hij zal je een document meegeven waarin vermeld wordt waarom de stage voor jou een goede stap is in je traject naar duurzaam werk.
  • Stap daarna naar je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Neem het document mee dat je kreeg van je bemiddelaar, de beroepsinlevingsovereenkomst en het opleidingsplan. Je uitbetalingsinstelling zal vervolgens aan RVA een vrijstelling aanvragen zodat je werkloosheidsuitkering blijft doorlopen tijdens je stage.
  • Krijg je bericht van je uitbetalingsinstelling dat RVA je een vrijstelling gegeven heeft? Dan kan je starten met je stage.