Knelpuntpremie

Heb je een lange tijd niet gewerkt en ontvang je geen uitkering? Dan krijg je een premie als je een erkende, langdurige opleiding voor een knelpuntberoep volgt. Lees meer over deze premie en de voorwaarden.

Wat houdt het in?

Als je een opleiding voor een knelpuntberoep volgt, heb je een grotere kans op werk. Want knelpuntberoepen zijn jobs waar altijd vraag naar is. Bovendien kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een premie.

Het eindbedrag van de premie hangt af van je traject. Je ontvangt op drie momenten een deel van de premie (bruto):

  • 750 euro bij de start van de opleiding
  • 1.000 euro als je slaagt voor de opleiding
  • 1.500 euro als je binnen de vier maanden na het einde van de opleiding minstens 28 dagen hebt gewerkt

Voor wie?

  • Je bent tussen 15 en 64 jaar.
  • Je bent niet aan het werk en ontvangt geen werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, leefloon of rustpensioen.
  • Je hebt de laatste twee jaar in totaal niet meer dan 90 dagen gewerkt.
  • Je hebt de laatste twee jaar geen studie succesvol voltooid als leerplichtige.
  • Je bent minstens twee jaar uitgeschreven uit het secundair onderwijs.
  • Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende. Schrijf je online in of bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Voor welke opleidingen?

Enkel erkende, langdurige opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep komen in aanmerking.

Opgelet: de premie is enkel voor opleidingen die starten tussen 1 september 2023 en 31 oktober 2024.

Meer info en aanvragen

Heb je nog vragen over deze premie of ben je geïnteresseerd in een opleiding? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of vraag de gewenste opleiding rechtstreeks aan.

Op deze pagina