Privacybeleid rond het delen van documenten

In je online account op vdab.be kan je documenten toevoegen en verwijderen. Bovendien kan je documenten delen met VDAB. We leggen uit wat ons privacybeleid is rond het toevoegen en delen van documenten en hoe het werkt.

Het is nuttig om documenten toe te voegen en te delen in het kader van je begeleiding of opleiding bij VDAB. Bijvoorbeeld je cv, een referentie, sollicitatiebewijs, invulformulier voor een opdracht of een document om te bewijzen dat je niet aanwezig kan zijn tijdens een begeleidingsgesprek.

Als je een document met ons deelt, bewaren we het en gebruiken we het voor je begeleiding of opleiding.

Let op: deel geen strafrechtelijke documenten met ons. We mogen geen strafrechtelijke documenten gebruiken.

De documenten die je deelt met ons, houden we niet langer bij dan nodig. Lees hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Je hebt het recht om je documenten in te kijken, te verwijderen, aan te passen en niet langer te delen met ons.

Let wel: als je een document deelt in het kader van je begeleiding of opleiding dan bewaren we het gedurende 10 jaar.

Voeg je documenten toe in je account? Dan kan je deze documenten 3 jaar bekijken en downloaden.

Heb je ze nadien nog nodig en heb je ze met ons gedeeld? Dan kan je de documenten bij ons opvragen. Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur). We bewaren ze 10 jaar.

 • Klik in je VDAB-account op 'voeg document toe'.
 • Kies het document dat je wil toevoegen of voeg de link toe waar het document online beschikbaar is.
 • Geef je document een naam.
 • Duid aan welk type document het is. Wil je bijvoorbeeld een cv toevoegen, kies dan 'cv' als type.
 • Wil je het document delen met VDAB? Klik op het schuifbalkje bij 'delen met VDAB'.
 • Klik op 'document toevoegen'.
 • Voeg je een document toe? Klik op het schuifbalkje bij 'delen met VDAB'.
 • Heb je je document al toegevoegd
  • Klik op het oogje om het document te delen met VDAB.
  • Klik op de 3 bolletjes naast het document en kies voor 'document bewerken'.
  • Klik op het schuifbalkje 'delen met VDAB' en klik op 'opslaan'.

Dit kan op 2 manieren:

 • Klik op het oogje. Hierdoor is het doorstreept wat betekent dat je je document niet langer deelt met ons.
 • Klik op de 3 bolletjes naast het document en kies voor 'document bewerken'. Klik op het schuifbalkje 'delen met VDAB' en controleer of het uitstaat. Klik op 'opslaan'.

Let wel: deelde je je document in het kader van je begeleiding of opleiding dan bewaren we het gedurende 10 jaar.

Dit kan op 2 manieren:

 • Klik op de 3 bolletjes naast het document en kies voor 'Document verwijderen'.
 • Klik op de 3 bolletjes naast het document en kies voor 'Document bewerken'. Daar heb je onderaan een optie 'Document verwijderen'.
 • Heb je een vraag over de documenten die je toevoegt of deelt? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).
 • Wil je een klacht indienen? Dan kan dat via ons online formulier of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.