Home

345 jobs voor compliance officer gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 345 jobs voor compliance officer gevonden

Vind een Job

345 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Fire Safety Expert

STEPSTONE in BRUSSEL
time Online sinds 20 september 2023 - Vaste jobs
-

Be part of our beating heart
Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan.Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven?
Stop met dromen en kom het team van Fire Safety Office binnen ons departement HR & Corporate Affairs versterken als Fire Safety Expert 'Terminal Buildings'.

Het Fire Safety Office is verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van de BAC fire safety strategie, beleid en de uniforme manier van werken (richtlijnen, specificaties, materiaalfiches, …) gebaseerd op geldende wet- en regelgeving én specifieke luchthaven eisen, met als doel het garanderen van de legal compliance.
 • De implementatie en handhaving van dit BAC fire safety beleid door te fungeren als kenniscentrum en adviesverlener op vlak van fire safety, met als doel de project, asset, technische en operationele compliance te garanderen.
 • Het opzetten en aansturen van het riskmanagement en compliance check voor het fire safety domein door monitoring, reporting en risicobeheersing, met als doel de blootstelling aan risico's te minimaliseren, indien nodig de vereiste mitigerende acties te definiëren en op een continu aantoonbare wijze de operationele en asset compliance te garanderen.

Wat je bij ons zal realiseren:

Fire Safety Management is een proces doorheen de hele levenscyclus van een gebouw en haar dagdagelijks gebruik.

 • Samen met de Fire Safety Manager sta je in voor de definitie, implementatie en opvolging van het Fire Safety Management van alle Terminal gebouwen
 • Je bent verantwoordelijk voor het definiëren en uitrollen van diverse beleidsplannen en technische specificaties omtrent brandveiligheid, waarbij je, in samenspraak met de FSO-collega(e)'s en andere stakeholders (bv Asset Management), mee de verschillende vereisten gaat bepalen
 • Je verzorgt de coördinatie en opvolging van verschillende maatregelen en acties in het kader van brandveiligheid
 • Je neemt actief deel aan de wekelijkse Adviesraden van FSO, hierin worden de verschillende nieuwe dossiers kort qua aanpak besproken, met als doel uniforme antwoorden te geven als FSO en de kennis te internaliseren.Iedere dossierbeheerder levert hierbij input vanuit zijn/haar expertise en staat de collega(e)-dossierbeheerder bij, bij eventuele issues
 • Je treedt op als “Technisch Fire Safety”-aanspreekpunt (SPOC) voor alle projecten en gerelateerde assets en je neemt hierin een adviserende & compliance-rol op.De fire safety expert bewaakt de fire safety compliance (4-eyes principle) in de verschillende fases van een project: concept, studie, realisatie, commissioning en in dienst stelling worden toegepast en gerespecteerd
 • Je levert proactieve en co-creatieve bijstand aan de project- en asset managementteams om de nodige brandveiligheidsbeleidsplannen en -procedures te verzekeren en je geeft de (verplichtende) goedkeuring hierin
 • Je begeleidt de project- en assetmanagementsteams mee tot een compliant geheel, hiervoor ben jij, in samenspraak met de Fire Safety Manager, de link met de bevoegde overheden (.

Product Compliance Officer

SYNERGIE BORNEM INTERIM in HEMIKSEM
time Online sinds 14 september 2023 - Vaste jobs

De Product Compliance Officer zorgt ervoor dat producten nationaal en internationaal in regel zijn met de wetgeving inzake veiligheid en milieu.

Jouw verantwoordelijkheden omvatten volgende taken:

 • Verzamelen, beheren en verwerken van alle gegevens met betrekking tot veiligheid en milieu voor alle grondstoffen en bijproducten.
 • Je zorgt ervoor dat de kennis van Europese REACH, CLP, ADR en aanverwante wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu up-to-date is en vertaalt deze in duidelijke en uitvoerbare stappenplannen
 • Voor onze niet-EU-markten zet je een netwerk op met derden om voortdurend op de hoogte te zijn van Product Compliance gerelateerde zaken zoals nieuwe wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieu, en intern de nodige stappen ondernemen om compliant te zijn.
 • Creëren en beheren van de SDS'en voor de gemengde producten in overeenstemming met Europese en internationale wetgeving.Inclusief het geven van advies over CLP - Classificatie, Etikettering en Verpakking - en transport van gevaarlijke goederen (ADR, IMDG).
 • Je zorgt ervoor dat alle producten geregistreerd zijn bij de juiste lokale autoriteiten in al onze exportlanden.
 • Pro-actief ondersteunen van Sales en Product met advies over product compliancy voor nieuwe producten in nieuwe en bestaande markten.
 • Je werkt nauw samen met de Trade Compliance Counsel om te zorgen voor een soepel transport op de internationale markt (buiten de EU).

Adviseur Legal & Compliance

STEPSTONE in SCHAARBEEK (CHRIST. SOC. ORG.)
time Online sinds 20 september 2023 - Vaste jobs

Je volgt de wet- en regelgeving, publicaties, evoluties & circulaires betreffende verzekeringen punctueel op, alsook de wijzigingen ervan en adviseert het management bij de implementatie.

Centraal staan hier de Solvabiliteits II- en verzekeringswetgeving.Onlosmakelijk komen aspecten van de regelgeving rond vennootschappen, en distributie, contractrecht en ziekenfondswetgeving ook aan bod.

Eens je aan de - wettelijke - vereisten voldoet, evolueer je naar de functie van compliance officer.

Als Adviseur Legal & Compliance:

 • sensibiliseer en adviseer je collega's over compliance en databescherming.Dat doe je mede door te monitoren dat controles correct uitgevoerd worden en bij te sturen indien nodig;
 • werk je mee aan de redactie van rapporten voor de toezichthouders, directie, statutaire organen, en het brede publiek;
 • neem je deel aan interne en externe juridische werkgroepen, waar je CM en de verzekeringsactiviteiten vertegenwoordigt;
 • geef je eerstelijns juridisch advies en voer je gesprekken met juridisch adviseurs.

Als sleutelfiguur werk je samen met:

 • jouw collega's in het team: overleg, beheer, ontwikkeling van het actieplan, toezicht op toepassing van externe en interne regelgeving, procedures en systemen voor interne risicocontrole;
 • team rapportering: standaardisering van onze rapportering en verder uitbouwen van het controlesysteem binnen je domeinen, redactie van interne en externe (wettelijke) rapporteringen;
 • direct betrokken afdelingen: overleg en intervisie met de collega's die actief zijn in legal, risicobeheer, en databescherming binnen de brede CM-groep; intervisie over de wettelijke rapporteringen, jaarverslagen en risicobeheersing;
 • interne audit en juridisch departement: deelnemen aan overleg interne audit, intervisie met juridisch departement over wetgeving, signaleren van wijzigingen, toezien op implementatie;
 • business management en directie: ondersteunen inzake wetgeving, opstellen jaaractieplan, uitvoeren van controles, rapporteren en adviseren over juridische en regelgevende onderwerpen;
 • onze collega's in het veld: ondersteunen en vormen van de collega's van de verzekeringsbemiddeling en het schadebeheer op vlak van compliance en statutaire verplichtingen;
 • bestuursorganen: deelnemen aan een aantal comités en deze bestuursorganen up-to-date houden over specifieke onderwerpen in wetgeving.