U bent hier

VDAB ontcijfert

VDAB ontcijfert is een publicatie van de Studiedienst voor het ruime publiek.

Wat houdt het in?

  • VDAB ontcijfert bevat korte nieuwsberichten over actuele thema's op de arbeidsmarkt.
  • Allerhande interessante thema's komen aan bod, zoals: de knelpuntberoepen, werken met een arbeidshandicap, werk vinden als laaggeschoolde werkzoekenden, de crisis...

Werkloos? Maak jezelf niet kansloos!
Een onderzoek naar de beroepsaspiraties van de Vlaamse werkzoekenden

 

screenshot van ontcijfert

Werkzoekenden geven in hun VDAB-dossier aan welke beroepen zij het sterkst ambiëren. Momenteel zijn er zo'n 650 verschillende beroepen selecteerbaar, afkomstig van de Competent-databank.

In deze editie van Ontcijfert 'Werkloos? Maak jezelf niet kansloos!' gaan we na hoe de Vlaamse werkzoekenden omgaan met deze beroepsaspiraties. Kiezen mannen anders dan vrouwen? In welke mate selecteren laaggeschoolden andere beroepen dan hooggeschoolden, en zijn er beroepen die opvallend populair zijn?

De belangrijkste bevinding is dat opmerkelijk veel werkzoekenden dezelfde beroepen aspireren, een fenomeen dat bij de laaggeschoolden nog veel uitgesprokener is dan bij de hooggeschoolden, en bij vrouwen sterker dan bij mannen. Deze sterke concentratie van aspiraties in een beperkt aantal beroepen is nefast voor de dynamiek en mobiliteit op de arbeidsmarkt: de werkzoekenden verdringen elkaar voor deze veelal laaggeschoolde jobs, en het bemoeilijkt de zoektocht van werkgevers die vacatures hebben voor andere beroepen.

VDAB denkt momenteel na over nieuwe oriënteringstools die werkzoekenden in de toekomst fijnmaziger moeten positioneren in hun zoektocht naar een job. De grotere diversifiëring van de werkzoekendenprofielen die hieruit voortvloeit, zal ook leiden tot een breder spectrum van beroepsaspiraties.

Download VDAB ontcijfert nr. 40 

Vorige edities vind je terug in het archief.