U bent hier

VDAB ontcijfert

VDAB ontcijfert is een publicatie van de Studiedienst voor het ruime publiek.

Wat houdt het in?

  • VDAB ontcijfert bevat korte nieuwsberichten over actuele thema’s op de arbeidsmarkt.
  • Allerhande interessante thema's komen aan bod, zoals: de knelpuntberoepen, werken met een arbeidshandicap, werk vinden als laaggeschoolde werkzoekenden, de crisis...

Jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs

screenshot van ontcijfert

Het is een arbeidsmarktwet dat de jeugdwerkloosheid veel sterker evolueert (zowel in plus als in min) met de conjunctuur dan de totale werkloosheid omdat jongeren een structureel ander arbeidsmakrtprofiel vertonen. Ze worden veel sterker aangeworven bij hoogconjunctuur, maar door het grote aandeel aan tijdelijke arbeid, worden ze eveneens veel sneller afgedankt bij laagconjunctuur.

Deze nieuwe "VDAB ontcijfert" behandelt de Vlaamse jeugdwerkloosheid gedurende de laatste 35 jaar: hoe evolueerde ze, en welke aspecten lagen hieraan ten grondslag.

Het is een boeiende reis door meer dan 3 decennia waarin o.a. de conjunctuur, de overheidsmaatregeleen en de rol van VDAB in het kader van de jeugdwerkloosheid tegen de schijnwerpers wordt gehouden.

Download VDAB ontcijfert nr. 38

Vorige edities vind je terug in het archief.