VDAB ontcijfert

VDAB ontcijfert is een publicatie van de Studiedienst voor het ruime publiek.

Wat houdt het in?

  • VDAB ontcijfert bevat korte nieuwsberichten over actuele thema's op de arbeidsmarkt.
  • Allerhande interessante thema's komen aan bod, zoals: de knelpuntberoepen, werken met een arbeidshandicap, werk vinden als laaggeschoolde werkzoekenden, de crisis...

Ontcijfert: de verborgen dynamiek van de werkzoekenden zonder werk. In- en uitstroombewegingen in december 2022.

Ontcijfert 2023 nr.43

© VDAB

In 2022 waren er gemiddeld 182.562 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit werkzoekendencijfer wijzigt meestal niet veel van maand op maand. Achter deze kleine schommelingen gaat echter een hele dynamiek schuil. Zo stroomden er in 2022 elke maand ongeveer 20.000 burgers in en uit als werkzoekende zonder werk (WZW) bij VDAB. Dit betekent dat elke maand ongeveer 10 à 11% van de WZW net is ingestroomd, en 10 à 11% uitstroomt.

Op basis van het luik 'dynamische gegevens' van Arvastat onderzoeken we in deze Ontcijfert de kenmerken van de in- en uitstromers in december 2022. Jongeren zijn oververtegenwoordigd. Ook personen met een korte werkloosheidsduur (minder dan 1 jaar) en de WZW in bemiddeling stromen vaker dan gemiddeld uit. De dynamiek is het hoogst in de provincies West-Vlaanderen en Limburg.

Lees meer over deze en andere interessante bevindingen in deze Ontcijfert nr. 43

Vorige edities vind je terug in het archief.