Archief

Sinds jaren publiceert de Studiedienst van VDAB interessante arbeidsmarktinformatie. Op deze pagina hebben we het ietwat ouder cijfermateriaal gebundeld.

Wat houdt het in?

Oud cijfermateriaal betekent helemaal niet dat het in de loop der tijden waardeloos is geworden. Sommige trends keren terug (bijvoorbeeld de conjunctuur), veel verklaringen van bepaalde evoluties blijven actueel, en sommige huidige arbeidsmarkttrends kunnen hun oorzaak vinden in feiten uit het verleden.

Dit archief vormt een unieke bundeling van oudere publicaties met een schat aan cijfermateriaal, maar het geeft ook een mooi beeld van de steeds veranderende Vlaamse arbeidsmarkt.

Schoolverlaters

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.

Knelpuntberoepen

De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden.

VDAB Ontcijfert

VDAB ontcijfert is een publicatie van de Studiedienst voor het ruime publiek.