U bent hier

Schoolverlatersrapport

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job. Via onze interactieve online toepassing kan je alle data gedetailleerd bekijken. 

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2019

Schoolverlatersstudie 2019

In 2017 verlieten 72.776 jongeren in Vlaanderen de school. Een jaar later was 8,9% of 6.483 van deze schoolverlaters op zoek naar werk. Dit is het laagste werkzoekendenaandeel in vijf jaar tijd en weerspiegelt het gestage herstel van de economie na de eurocrisis.

Het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters stijgt naar 9,2%. Concreet gaat het om 6.720 schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden met maximaal een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs op zak. Hoewel deze schoolverlaters mee profiteren van de aantrekkende economie en hun werkzoekendenaandeel daalt naar 27,6%, gaat het nog steeds om 1.853 werkzoekende jongeren.

Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag.

Nieuw in dit rapport is dat ZORG-opleidingen apart worden bestudeerd. Zo krijgen we een beter zicht op de schoolverlaters die tegemoet moeten komen aan de grote en stijgende vraag naar zorgprofielen op de arbeidsmarkt. Deze schoolverlaters vinden vlot aansluiting.

Ook schoolverlaters uit STEM-opleidingen blijven het globaal gezien goed doen.

 

Download:

Vorige edities

Vorige edities vind je terug in het archief.