Jaarverslag VDAB

VDAB publiceert elk jaar een online jaarverslag met informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties.

Ook interessant

  • Bekijk de kerncijfers van VDAB. Ze zijn beschikbaar in verschillende talen: kerncijfers 2018 - key figures 2018.
  • Voor VDAB is maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan een modewoord. Bekijk onze rubriek met concrete acties.
  • VDAB onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor Extern Verzelfstandigde Agentschappen, en rapporteert hierover in het VDAB-charter Deugdelijk Bestuur.
  • Lees het Benchlearning rapport. Experts uit verschillende public employment services binnen Europa beoordeelden VDAB. (nieuw december 2018)