U bent hier

Knelpuntberoepenlijst

knelpuntberoepenDe Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden.

Wat houdt het in?

VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken:

  • Kwantitatief tekort: er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
  • Kwalitatief tekort: de kandidaten beschikken niet over de gevraagde bekwaamheden.
  • Specifieke arbeidsomstandigheden: weekendwerk, laag loon, zwaar werk, stress...

Knelpuntberoepen blijven, ondanks coronacrisis

Corona houdt de wereld al bijna een jaar lang in zijn greep. De overheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden en de onzekerheid over het economisch herstel hebben uiteraard een grote impact op beslissingen van werkgevers over nieuwe aanwervingen. Uit het jaarlijks onderzoek van VDAB naar de knelpuntberoepen blijkt alvast dat het zeer moeilijk te voorspellen is in welke mate de zoektocht naar personeel tijdelijk dan wel structureel de gevolgen zal dragen van deze onzekerheid.

De lijst van knelpuntberoepen ziet er in 2021 iets anders uit dan andere jaren.

Knelpuntberoepen die momenteel minder 'knellend' zijn als gevolg van de corona-maatregelen, maar waarvan we wel verwachten dat hun knelpuntkarakter zal terugkeren bij het herstel van de economische activiteit, werden behouden als knelpuntberoep met een 'corona'indicatie.

Los van corona blijven de 'klassieke' knelpuntberoepen overeind. Zorg, bouw, de technologische sector en IT blijven sectoren met grote aantallen knelpuntberoepen. De zoektocht naar technisch personeel blijft voor vele werkgevers moeilijk. Ook binnen de gezondheids- en welzijnszorg – die dit jaar met extra uitdagingen te maken kreeg – veroorzaakt de krapte grote problemen. Naast deze 'vaste waarden' zijn er in 2021 een aantal nieuwe knelpuntberoepen die hun oorzaak eerder lijken te vinden in de grote kloof tussen de verwachtingen van werkgevers en kandidaten.

Download:

Vorige edities vind je terug in het archief.