Over VDAB

Welkom bij VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. VDAB is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen.

  • Missie en visie: we leggen uit wat we doen en waar we voor staan.
  • Bestuur en structuur: wie zit er in de Raad van Bestuur en het auditcomité en hoe ziet onze organisatiestructuur eruit?
  • Jaarverslag: bekijk ons jaarverslag met informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties
  • Duurzaam ondernemen: we zetten volop in op mens, milieu en maatschappij.
  • Samenwerking over de grenzen: we werken samen met organisaties uit andere regio's en landen.
  • Work out Room: we begeleiden projecten om de arbeidsmarkt te vernieuwen en zetten innovatieve initiatieven in de schijnwerpers.
Over VDAB
©shutterstock

VDAB werkt samen met