Veelgestelde vragen over erkende opleidingen

Wil je een door VDAB erkende opleiding volgen? We beantwoorden enkele veelgestelde vragen.

Wat zijn erkende opleidingen?

In onze opleidingendatabank vind je beroepsopleidingen en studies die wel en niet erkend worden door VDAB. Erkende beroepsopleidingen en erkende studies verschillen op drie vlakken van niet-erkende beroepsopleidingen en studies.

1. Financieel

Een erkende opleiding biedt heel wat financiële voordelen. Ze is gratis en afhankelijk van je situatie ontvang je ook een kinderopvangvergoeding of verplaatsingsvergoeding. Bijvoorbeeld als je geen werk hebt of deeltijds werkt.

Niet-erkende opleidingen zijn betalend en bieden minder financiële voordelen

2. Kwaliteitscheck

Een erkende opleiding voldoet aan een aantal kwaliteitsvereisten die door VDAB worden afgetoetst. Bovendien zijn deze opleidingen aangepast aan de noden van de arbeidsmarkt en bieden ze een grote kans op werk.

3. Vrijstelling van beschikbaarheid

Volg je een voltijdse erkende opleiding die minstens een maand duurt, dan krijg je automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid. Volg je een niet-erkende opleiding, dan moet je deze vrijstelling zelf aanvragen bij VDAB. RVA beslist of je een vrijstelling krijgt of niet.

Meer weten? Bekijk de infopagina over vrijstelling van beschikbaarheid.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Toon minder - Klap open

Voor de meeste opleidingen heb je geen voorkennis nodig. Voor sommige opleidingen wel. Heb je voorkennis nodig of zijn er wettelijke voorwaarden, dan staat dit bij de toelatingsvoorwaarden in de opleidingendatabank.

We bekijken samen met jou welke kennis en vaardigheden je al hebt en stippelen een traject uit dat het beste bij jou past.

Toon minder - Klap open

Dat hangt af van de opleiding. Voor sommige opleidingen is het belangrijk dat je voldoende Nederlands kan. We schatten je taalniveau in via een gesprek of testen. Blijkt uit onze inschatting dat je nog niet goed genoeg Nederlands spreekt? Dan bieden wij of een van onze partners je een cursus Nederlands aan. Is je Nederlands daarna goed genoeg, dan kan je de opleiding volgen.

Toon minder - Klap open

Als de opleiding en job fysiek haalbaar zijn kan je de opleiding volgen. Vraag hiervoor advies aan je arts of bemiddelaar.

Voor sommige opleidingen is een medisch onderzoek vereist. Tijdens dit onderzoek schatten we in of de opleiding en job fysiek haalbaar zijn voor je. Daarnaast is het ook mogelijk om een beroepsverkennende stage te doen. Je kan dan zelf inschatten of de job fysiek haalbaar is of niet. 

Toon minder - Klap open

Bespreek dit met de terug-naar-werk-coördinator van je ziekenfonds.

Welke ondersteuning krijg ik?

Toon minder - Klap open

Nee. Klik je op de knop ‘Vraag deze opleiding aan’, dan behandelen we je aanvraag. Als we hiermee klaar zijn, nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek geven we je meer info en bekijken we of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan volgt er nog een gesprek waarin we verdere afspraken maken. Vervolgens krijg je een bevestigingsbrief dat je mag starten met de opleiding. Het zou kunnen dat je meteen kan starten, maar voor sommige opleidingen is er een langere wachttijd.

Toon minder - Klap open

Je kan enkele van onze gratis online testen uitproberen om je voor te bereiden.

Toon minder - Klap open

Dit hangt af van de opleiding die je volgt. Bij de start, krijg je info over je uurrooster. Omvat de opleiding een bedrijfsstage, dan krijg je ook een uurrooster van je stage.

Toon minder - Klap open

Ja. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats zoekt, maar wij of onze partner helpen je hierbij. Als je dat wil, bezorgen we je contactgegevens van interessante bedrijven in je regio.

Toon minder - Klap open

Welke financiële voordelen heb ik?

Toon minder - Klap open

We organiseren zelf geen kinderopvang. Maar afhankelijk van je situatie betalen we wel de kosten voor de opvang van je kinderen terug. Heb je bijvoorbeeld geen werk of werk je deeltijds, dan betalen we je kosten terug voor kinderen jonger dan 12. Lees meer over de kinderopvangvergoeding.

Toon minder - Klap open

Ja, afhankelijk van je situatie betalen we je vervoerskosten terug. Bijvoorbeeld als je geen werk hebt of deeltijds werkt. Lees meer over de verplaatsingsvergoeding

Toon minder - Klap open

We storten het bedrag op het rekeningnummer dat je ingaf in je account. Hebben we jouw rekeningnummer niet, dan sturen we je een brief met de vraag om je rekeningnummer door te geven. 

We betalen in het begin van de maand de vergoedingen voor de voorbije maand. Aangezien de bank de betaling moet verwerken, kan het enkele dagen duurt voor het geld op je rekening verschijnt. 

Heb je geen betaling ontvangen? Neem contact op met je opleidingscentrum.
 

Toon minder - Klap open

Ja, je bent verzekerd tijdens je opleiding.

Welke rechten en plichten heb ik?

Toon minder - Klap open

Nee. VDAB beslist dit. Organiseren we de opleiding op verschillende locaties, dan houdt je bemiddelaar wel rekening met de afstand tussen je woonplaats en de opleidingslocatie.

Toon minder - Klap open

We verwachten dat je in tussentijd actief naar werk zoekt, ingaat op passende jobs (bijvoorbeeld een interimjob) en deelneemt aan bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties. Je bemiddelaar bespreekt ook met jou welke opdrachten je nog kan afwerken.

Toon minder - Klap open

Ja, je mag in afwachting van je opleiding interimwerk doen. Let er wel op dat je op de startdag van de opleiding ingeschreven bent als werkzoekende bij VDAB.

Bespreek dit met je bemiddelaar zodat je administratief in orde bent.

Toon minder - Klap open

Breng je bemiddelaar op de hoogte en bezorg je bemiddelaar een bewijs van je tewerkstelling. Bijvoorbeeld een kopie van je arbeidscontract of een verklaring van je werkgever.

Werk is een geldige reden om je opleiding te annuleren of stop te zetten. Voorwaarde is wel dat het over een duurzame job gaat en dat je binnen de acht dagen dat je je bemiddelaar op de hoogte bracht, aan de slag gaat. 

Toon minder - Klap open

Kreeg je de goedkeuring van je bemiddelaar om de opleiding te volgen? Dan moet je ze ook volgen, tenzij je een geldige reden hebt om dit niet te doen. Heb je een geldige reden en kan je de nodige bewijsstukken voorleggen, dan kan de bemiddelaar je opleiding annuleren.

Toon minder - Klap open

Kreeg je de goedkeuring van je bemiddelaar om de opleiding te volgen? Dan moet je ze ook volgen op het moment dat ze start, tenzij je een geldige reden hebt om dit niet te doen. Heb je een geldige reden en kan je de nodige bewijsstukken voorleggen, dan kan de bemiddelaar je opleiding annulere

Toon minder - Klap open

Kies je voor een voltijdse opleiding die minstens een maand duurt? Dan krijg je een 'vrijstelling van beschikbaarheid' en word je vrijgesteld van een aantal plichten als werkzoekende. Zo hoef je niet op zoek te gaan naar werk en moet je niet ingaan op passende jobs.

Let op: de vrijstelling gaat in vanaf het moment dat de opleiding start. Kreeg je de goedkeuring om een opleiding te volgen, maar duurt het nog even voor ze start? Dan verwachten we wel nog dat je actief naar werk zoekt en ingaat op passende jobs (bijvoorbeeld een interimjob).

Toon minder - Klap open

Ja, je mag na de opleidingsuren of tijdens het weekend werken, maar je bespreekt best met je bemiddelaar of instructeur wat haalbaar is. 

De opleiding vindt meestal overdag plaats tijdens weekdagen, maar stages kunnen ook op andere momenten doorgaan. Bij de start van je opleiding krijg je een lessenrooster waarop de uren duidelijk vermeld staan. Hou er ook rekening met dat je tijd vrij houdt om je opdrachten te maken en je cursus door te nemen.

Let op: ontvang je een werkloosheids-, inschakelings- of inkomensgarantie-uitkering, dan kan werken een invloed hebben op je uitkering. Informeer bij je uitbetalingsinstelling wat de gevolgen zijn. 

Hoe word ik geëvalueerd?

Toon minder - Klap open

Voor de meeste erkende opleidingen geldt een systeem van permanente evaluatie. We bekijken wat je beginsituatie is en waar je naartoe wil. Op basis daarvan stellen we een individueel leertraject op en helpen we je waar nodig. Op het einde van de opleiding maken we een competentierapport op. Hierin vermelden we welke beroepsgerichte competenties je hebt en welke je nog moet ontwikkelen.

In sommige opleidingen kan je een officieel diploma, getuigschrift of attest behalen. In dit geval evalueren we je op basis van een examen, test of praktische proef. Bij een positieve evaluatie behaal je je diploma, getuigschrift of attest.

Toon minder - Klap open

Als je niet geslaagd bent, bespreekt je bemiddelaar dit met je en bekijk je samen welke andere stappen je kan zetten naar werk.

Op deze pagina