Beroepen in Cijfers

De arbeidsmarkt is een complex samengaan van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Dit wordt in kaart gebracht in de visualisatie 'Beroepen in Cijfers'.

Wat houdt het in?

beroepen in cijfers
  • In Beroepen in Cijfers wordt per beroep een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en openstaande vacatures enerzijds, en het aantal werkzoekenden zonder werk 'in bemiddeling' anderzijds.
  • Een interactieve overzichtskaart van Vlaanderen toont de regionale verdeling van de belangrijkste gegevens, tot op het niveau van de arrondissementen.
  • Staafgrafieken vormen de benchmark tussen het gekozen beroep en de andere beroepen van dezelfde beroepsgroep.
  • In het tabblad Vacatures duiden grafieken aan uit welke sectoren de meeste vacatures komen, welke studieniveaus, ervaring en talenkennis er gevraagd worden en wat het aandeel is van tijdelijke en vaste circuits.
    Het tabblad Werkzoekenden gaat in op de kenmerken van de werkzoekenden zonder werk 'in bemiddeling' die zich voor dit beroep hebben ingeschreven. Het gaat om de man-vrouwverhouding, het aandeel laag-, midden- en hooggeschoolden, de leeftijdsverdeling en de werkloosheidsduur.
    Een derde tabblad geeft de evolutie van de spanningsindicator weer, en in een vierde tabblad kan je de evolutiegrafieken van het aantal ontvangen vacatures en het aantal werkzoekenden zonder werk 'in bemiddeling' met beroepsaspiraties voor dit beroep raadplegen.
  • Wanneer het een knelpuntberoep betreft, is er ook nog een vijfde tabblad beschikbaar, met bijkomende informatie over de oorzaken van het knelpunt.
  • De data worden maandelijks geactualiseerd.

Interessante tips

In de brochure technicus industriële installaties vind je tips over hoe je aan de slag gaat met de verschillende opvraagmogelijkheden in Beroepen in Cijfers.