VLAANDEREN.be

U bent hier

Knelpuntberoepen

krijtjesDe Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden.

Wat houdt het in?

  • VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken:
    • Kwantitatief tekort: er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
    • Kwalitatief tekort: de kandidaten beschikken niet over de gevraagde bekwaamheden.
    • Specifieke arbeidsomstandigheden: weekendwerk, laag loon, zwaar werk, stress...
  • Opgelet: de knelpuntberoepenlijst van VDAB verschilt van de knelpuntberoepenlijst van RVA. Volg je een studie die voorbereidt op een knelpuntberoep uit de lijst van RVA, en krijg je hiervoor een vrijstelling van RVA? Dan geniet je van een bijkomend voordeel. Op rva.be vind je meer info.

De knelpuntberoepenlijst van 2015: technisch talent blijft het grootste tekort

De knelpuntenlijst 2015 verschilt op enkele punten van die van 2014. Zo verdwijnen een aantal bouwberoepen (metselaar, wegenwerker). Ook leerkrachten zijn van de knelpuntenlijst verdwenen. Hoewel het rekruteren van leerkrachten voor sommige vakken en in sommige regio’s moeilijk blijft verlopen. Zeker in Limburg zijn er nog leerkrachten die niet duurzaam aan de slag raken.

Nieuw op de lijst is o.a. de arts met specialisaties geriater, neuroloog, urgentiearts en kinderarts. Een tweede nieuw knelpuntberoep is opticien. Structureel blijft de lijst echter bijna identiek aan die van voorgaande jaren. Nog steeds schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel. Zeker nu de vergrijzing toeslaat, blijft het tekort aan onderhoudsmecaniciens, technici, tekenaars, ingenieurs acuut.

Download:

Vorige edities

Geïnteresseerd in vorige edities? Bekijk ons overzicht.