U bent hier

Schoolverlatersrapport

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat ook heel wat praktische infolinks naar onder andere onderwijsaanbod, studietoelagen, kinderbijslag, solliciteren, wachttijden en uitkeringen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2016
Duaal leren = arbeidskansen maximaliseren

In deze 29ste studie volgen we de jongeren, die na het school- of academiejaar 2013-2014 de school verlieten, een jaar lang op in hun zoektocht naar een eerste job.

In de loop van 2014 en 2015 kende Vlaanderen een aantrekkende conjunctuur en een herstellende arbeidsmarkt. Vergeleken met de vorige jaren vinden schoolverlaters daardoor vlotter werk.

Een tweede positief punt is de verdere daling van het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters, een groep waarvoor steeds minder plaats is op de arbeidsmarkt. Het behalen van een getuigschrift of een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit gecombineerd wordt met een goede portie werkervaring, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag.   

Vrouwelijke schoolverlaters doen het opmerkelijk beter dan hun mannelijke collega’s. Terwijl meer dan 60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters een man is, is 60% van alle hooggeschoolde schoolverlaters een vrouw. Vrouwen halen vaker een diploma hoger onderwijs en vinden gemiddeld makkelijker werk.

 

Download:

Vorige edities

Geïnteresseerd in vorige edities? Bekijk ons overzicht.