U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Dagje thuiswerk

Is je zoontje onverwacht ziek, moet je naar de tandarts of komt de loodgieter langs voor een herstelling? Sinds 1 februari hoef je hiervoor geen vakantie meer aan te vragen, maar heb je het recht om die dag van thuis uit te werken. Voorwaarde is wel dat je job dit toelaat en dat je werkgever ermee instemt. We zetten de regels op een rijtje.

Waarover gaat het precies?

Tot voor kort bestond er alleen een wettelijk kader voor thuiswerk dat op regelmatige basis plaatsvindt. De nieuwe wet Werkbaar Wendbaar Werk van minister Kris Peeters legt nu ook regels vast voor occasioneel thuiswerk.

De regels voor occasioneel thuiswerk zijn enkel van toepassing op bedrijven die gebonden zijn aan een CAO. Concreet betekent dit dat ze voor privébedrijven gelden, maar niet voor overheidsbedrijven (mits enkele uitzonderingen zoals openbare vervoersmaatschappijen, huisvestingsmaatschappijen, VITO…).

Wat houden de regels rond occasioneel thuiswerk in?

Als werknemer heb je voortaan het recht om een dag thuis te werken bij situaties van overmacht of om persoonlijke redenen. Op die manier kan je je werk en privéleven beter op elkaar afstemmen. De dag waarop je thuiswerkt moet je het vereiste aantal uren werken, maar je hoeft je niet aan je normale werkrooster te houden.

Wat wordt er verstaan onder ‘situaties van overmacht’ en ‘persoonlijke redenen’?

  • Situaties van overmacht zijn situaties waarbij je door onvoorziene omstandigheden niet naar het werk kan komen. Bijvoorbeeld: autopech, een onaangekondigde treinstaking of je kind dat onverwacht ziek is en niet naar school kan.
  • Persoonlijke redenen kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld: een technieker die een reparatie komt uitvoeren, administratieve formaliteiten die je moet regelen in het gemeentehuis of een doktersbezoek dat je moeilijk kan plannen buiten de kantooruren.

Het recht op occasioneel thuiswerk is wel geen absoluut recht:

  • Je moet op voorhand aan je werkgever vragen of je die dag mag thuiswerken. Bij overmacht kan dit op de dag zelf zijn via mail of de telefoon.
  • Je werkgever mag je verzoek weigeren, maar hij moet dit wel zo snel mogelijk schriftelijk (op papier of via mail) motiveren.

In welke gevallen kan je werkgever je aanvraag voor occasioneel thuiswerk weigeren?

Je werkgever kan zelf de redenen bepalen om te weigeren. Enkele mogelijke redenen:

  • Je job laat thuiswerk niet toe. Ben je bijvoorbeeld verkoper, receptionist of productiearbeider, dan moet je aanwezig zijn op de werkvloer om je werk te kunnen doen.
  • Je hebt die dag een belangrijke vergadering of er is een andere reden waarom je aanwezigheid op het werk belangrijk is.
  • Je maakt buitensporig gebruik van het recht op occasioneel thuiswerk.

De wet voorziet geen sancties voor werkgevers die elke aanvraag tot occasioneel telewerk systematisch weigeren. Uiteraard zou het in dat geval wel kunnen dat de werknemersafgevaardigden dit punt op de agenda plaatsen.

 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met SD Worx en de Vice-Eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters.

 

Barbara Peirs

Gepubliceerd in mei 2017

Reageer

Je e-mailadres wordt niet getoond op de website.